Manual Pengiraan Kiraan Zakat Wang Simpanan
RM
Nama Bank Baki Terendah Setahun
RM

RM

RM
RM
Hanya 2.5% setahun
RM