Untuk pengiraan Zakat Pendapatan bermula daripada tahun 2017, terdapat pelarasan tolakan perbelanjaan berpandukan pelepasan cukai oleh LHDN.
Manual Pengiraan Kiraan Zakat Pendapatan
RM
Maklumat Pendapatan
RM
RM
RM
RM
RM
Maklumat Perbelanjaan Tahunan
RM
RM
RM
RM

Sekiranya anak berumur 18 tahun (tidak belajar), tolakan adalah RM2,000.00 seorang.

RM

Kiraan Setahun

RM RM
RM
RM
Jumlah Zakat Pendapatan
RM
RM
RM
Pendapatan kurang daripada nisab, anda tidak wajib zakat.
Reset