Manual Pengiraan Kiraan Zakat Pendapatan
RM
Maklumat Pendapatan
RM =
RM
Bonus, Sewaan, Pencen, Hadiah. Maklumat Lanjut...
RM
Maklumat Perbelanjaan Tahunan
RM
* RM =
* RM =
RM
% = RM
RM
Caruman ke agensi membayar zakat Maklumat Lanjut...
RM
Jumlah Zakat Pendapatan
RM
RM
Hanya 2.5% setahun
RM
Reset