Manual Pengiraan Kiraan Zakat Emas
Bil. Tahun Haul Harga (RM) Berat (gram) Jenis Nilai (RM) Jumlah Dikenakan Zakat (RM)
RM

Pakai Simpan
RM + =
RM
Hanya 2.5% setahun
RM