• Kira
  • Bayar
  • Semak

Memudahkan Anda Berzakat

"Ambillah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah, supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk), dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka, dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui." – Surah At-Taubah (ayat 103)

Kira zakat anda dengan mudah.

KIRA

Bayar zakat secara online.

BAYAR

Semak rekod bayaran zakat.

SEMAK

Maklumat Zakat

Zakat Pendapatan


Zakat pendapatan timbul daripada konsep zakat al-mal al-mustafad (zakat harta perolehan). Konsep al-mal al-mustafad …

Maklumat Lanjut Kira Zakat

Zakat Perniagaan


Zakat perniagaan ialah zakat yang wajib dikeluarkan hasil daripada harta perniagaan sama ada yang melibatkan barangan …

Maklumat Lanjut Kira Zakat

Zakat Saham


Saham adalah satu bentuk aset kewangan yang baharu yang tidak wujud pada zaman dahulu. Saham mewakili pemilikan sebahagian …

Maklumat Lanjut Kira Zakat

Zakat Emas


Kewajipan menunaikan zakat emas telah disebutkan secara terang dan jelas dalam kitab suci al-Quran yang bermaksud …

Maklumat Lanjut Kira Zakat

Zakat KWSP


Caruman KWSP diwajibkan zakat apabila dikeluarkan daripada simpanan tersebut. Ia berkonsepkan zakat simpanan atau …

Maklumat Lanjut Kira Zakat

Zakat Wang Simpanan


Wang yang disimpan di dalam akaun simpanan, akaun simpanan tetap, simpanan semasa, serta lain-lain bentuk simpanan di bank …

Maklumat Lanjut Kira Zakat

Fidyah


Wang yang disimpan di dalam akaun simpanan, akaun simpanan tetap, simpanan semasa, serta lain-lain bentuk simpanan di bank …

Maklumat Lanjut Kira Zakat