• Kira
  • Bayar
  • Semak

Memudahkan Anda Berzakat

"Ambillah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah, supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk), dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka, dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui." – Surah At-Taubah (ayat 103)

Kira zakat anda dengan mudah.

KIRA

Bayar zakat secara online.

BAYAR

Semak rekod bayaran zakat.

SEMAK

Kalkukator Zakat